Zgłaszanie i notyfikowanie suplementów diety – jak wygląda ten proces?

Rynek suplementów diety rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Polacy już w 2015 roku wydawali na suplementy diety ponad 3,5 mld złotych rocznie, a kwota ta z roku na rok wzrasta o około 8% w stosunku do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę jak powszechne stało się stosowanie suplementów diety nie dziwi, że coraz więcej osób pragnie wprowadzenia na rynek własnych produktów. Co należy zrobić, by wprowadzić suplementy diety na rynek? Jak wygląda proces ich zgłaszania i notyfikowania?

Czym są suplementy diety?

Suplement diety jest, według definicji opisanej w art. 3 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, środkiem spożywczym, którego zadaniem jest uzupełnianie normalnej diety. Suplementy są skoncentrowanym źródłem witamin i minerałów oraz wszelkich innych substancji odżywczych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Substancje te wprowadzane są do obrotu w postaci tabletek, kapsułek i innych postaciach umożliwiających odpowiednie dawkowanie. Suplementy diety nie posiadają właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. W składzie suplementów mogą znajdować się zarówno wszelkie witaminy i składniki mineralne, które występują naturalnie w produktach spożywczych, jak i wszelkie substancje wykazujące efekty odżywcze lub inne efekty fizjologiczne.

Choć składniki suplementów diety to często składniki występujące w spożywanych na co dzień produktach żywnościowych, zalecane ilości spożycia danych składników powinny zostać specjalnie oznakowane przez producenta na opakowaniu suplementu. Poziomy spożycia powinny zawierać górne bezpieczne poziomy spożycia witamin i składników mineralnych bazujące na ogólnie przyjętych danych naukowych. W ogólnym rozumieniu producent suplementów diety powinien tak skonstruować swój suplement, by zalecana dawka nie przekraczała dopuszczalnych ilości spożycia danych składników i nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

Jakim regulacjom podlegają suplementy diety?

Rynek suplementów diety jest nieustannie krytykowany, a branża medyczna stara się wymusić na rządzących zaostrzenie regulacji dotyczących wprowadzania suplementów na rynek. Póki tak się niestanie, najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi suplementów są zapisy art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W ich myśl informacje na temat suplementów nie mogą wprowadzać w błąd, oraz nie mogą przypisywać im właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób. Suplementy mają być traktowane jako uzupełnienie zbilansowanej diety, co powinno być wyraźnie przez producenta zaznaczone zarówno na opakowaniu, jak i we wszelkich przekazach marketingowych.

Na czym polega zgłaszanie i notyfikowanie suplementów?

etykietowanie suplementów dietyWprowadzenie na rynek suplementu diety nie jest trudne, co wyraźnie potwierdza dostępna dziś ilość różnorodnych suplementów diety zarówno w sprzedaży internetowej, jak i na sklepowych oraz aptecznych półkach. Aby suplement diety mógł trafić do legalnego obrotu w Polsce wystarczy, by przedsiębiorca złożył do Głównego Inspektoratu Sanitarnego odpowiednie przygotowane powiadomienie. Obowiązujący system notyfikacji organu nadzoru pozwala na to, by suplementy diety trafiły do obrotu natychmiast po złożeniu powiadomienia. Ewentualne kontrole danych produktów następują już w momencie obecności suplementu na rynku. Z tego też powodu wielu przedsiębiorców planujących wprowadzenie nowego suplementu na rynek podejmuje współpracę ze specjalnymi organizacjami i ekspertami prawnymi w dziedzinie suplementów diety i odżywek – tylko w ten sposób będą oni pewni, że przygotowana przez nich dokumentacja będzie poprawnie skonstruowana. Specjaliści pomagają też na wszystkich etapach produkcyjnych suplementu, upewniając się że wszystko zostało zaprojektowane pod kwalifikację prawną produktu. Analizie podlegają więc wszelkie oznakowania produktu oraz oświadczenia zdrowotne i żywieniowe umieszczane na opakowaniach.

Oficjalną metodą notyfikowania suplementów diety jest dziś wypełnienie i przesłanie odpowiedniego dokumentu elektronicznego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W oświadczeniu takim znajdują się przede wszystkim nazwa produktu, jego postać, ilościowy i jakościowy skład produktu, oraz wzór etykiety przedstawiony wyraźnie i w języku polskim. Rejestr produktów objętych notyfikacją o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest publicznie dostępny na przez stronę internetową Głównego Inspektoratu Sanitarnego – każdy konsument jest w stanie sprawdzić, czy stosowany przez niego suplement został oficjalnie zgłoszony i dopuszczony do sprzedaży.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *